Количката е празна
Промоции
Договор за поддръжка на фискално устройство за 1 година + такса SIM карта
69.00 лв. с ДДС
DATECS DP-150 KL
267.55 лв. с ДДС
Бракуване на DV касов апарат/фискален принтер + фискализация и сервизен договор на ново устройство
69.00 лв. с ДДС
Daisy eXpert-KL - с батерия
232.35 лв. с ДДС
Daisy FX1200 KL
478.78 лв. с ДДС
Daisy еXpert-KL - стационарен
281.63 лв. с ДДС
TREMOL ZS KL
298.06 лв. с ДДС
Daisy Perfect S-KL - стационарен
291.02 лв. с ДДС
Daisy Perfect S-KL - с батерия
300.41 лв. с ДДС
Daisy Micro C-KL
283.98 лв. с ДДС
DATECS DP-55KL
328.57 лв. с ДДС
TREMOL ZM-KL
291.02 лв. с ДДС
TREMOL S-KL
291.02 лв. с ДДС
25.11.2011

Цел на свързването към НАП

Според новата наредба ще има 2 типа фискални устройства. Новите модели, които имат вграден GSM модул и работят с директна връзка към сървъра са означени с буквите KL. Старите модели, към които се добавя външен модул за връзка и им се променя вграденото програмно осигуряване са означени с буквите DV.

Двата модела са еквивалентни по своите възможности към системата. Изпълняват едни и същи действия, различават се само външно, според присъствието на допълнителния модул в преработените касови апарати.

Като разновидност на касовите апарати са фискалните принтери. Те задължително се свързват към компютър, нямат клавиатура и могат да издават фактури. По останалите си параметри те са напълно идентични с касовите апарати. Все пак трябва да се отбележи, че съществуват и касови апарати, които могат да издават фактури.

Видове проверки

Без да се претендира за изчерпателност могат да се дефинират няколко вида проверки от страна на контролните органи.

Основната проверка е за равномерното издаване на фискални бонове. Прави се статистика на оборотите по Z отчет на касовия апарат и се наблюдава за сериозно отклонение. Например ако оборотът драстично спадне, тогава контролиращите органи идват за да подпомогнат неговото „увеличаване“.

Допълнителна проверка е по типа на обекта. Например се прави статистика за средния оборот на определена група обекти в избран регион. След това на базата на тази статистика се анализират данните на отделните обекти и тези, които имат слаби резултати получават „наставления“ от експерти на НАП.

Трети вид проверка е директния контрол върху дейността. Например данъчен експерт стои пред магазин. Прави дистанционен X отчет без нулиране на паметта. Изчаква да се появи следващ клиент. Отново прави дистанционен X отчет без нулиране и сверява сумите. Ако е издаден фискален бон, тогава всичко е наред.