Количката е празна
Промоции
Договор за поддръжка на фискално устройство за 1 година + такса SIM карта
69.00 лв. с ДДС
DATECS DP-150 KL
267.55 лв. с ДДС
Бракуване на DV касов апарат/фискален принтер + фискализация и сервизен договор на ново устройство
69.00 лв. с ДДС
Daisy eXpert-KL - с батерия
232.35 лв. с ДДС
Daisy FX1200 KL
478.78 лв. с ДДС
Daisy еXpert-KL - стационарен
281.63 лв. с ДДС
TREMOL ZS KL
298.06 лв. с ДДС
Daisy Perfect S-KL - стационарен
291.02 лв. с ДДС
Daisy Perfect S-KL - с батерия
300.41 лв. с ДДС
Daisy Micro C-KL
283.98 лв. с ДДС
DATECS DP-55KL
328.57 лв. с ДДС
TREMOL ZM-KL
291.02 лв. с ДДС
TREMOL S-KL
291.02 лв. с ДДС
25.11.2011

Предимства от връзката към НАП

Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по регистриране/ дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път. Това води до значително облекчаване процеса на администриране на ФУ и ИАСУТД както за бизнеса, така и за НАП.

Още едно много голямо облекчение за бизнеса и НАП е регламентираната с това изменение възможност за съхранение на информацията от хартиените контролни ленти на контролни ленти на електронен носител (КЛЕН) за всички ФУ и ИАСУТД. Това води до сериозно съкращаване на разходите за консумативи - хартиени контролни ленти и тяхното съхраняване, което е от особено значение за търговските обекти с голям клиентопоток.

Други предимства:

  • Не се налага съхраняването на хартиените ролки с копие на документите
  • Намаляване на разходите за хартия и улесняване задачата на операторите.
  • Елиминиране на необходимостта да се четат и анализират всички издадени чекове
  • Минимизиране на възможностите за грешки
  • По-висока защитеност на данните