02.04.2019

Изтегли отсрочка за твоя касов апарат!

Безплатната програма за издаване на фактури иплатежни документи – Мicroinvest Invoice Pro,според официална информация на НАП, сеопределя като СУПТО. Затова, ако до края намесец март, сте издали поне един документ снего, то можете да се възползвате от заложенатаотсрочка за привеждане на бизнеса към НаредбаН-18 до 30.09.2019 г.