Количката е празна
Промоции
Договор за поддръжка на фискално устройство за 1 година + такса SIM карта
69.00 лв. с ДДС
DATECS DP-150 KL
267.55 лв. с ДДС
Бракуване на DV касов апарат/фискален принтер + фискализация и сервизен договор на ново устройство
69.00 лв. с ДДС
Daisy eXpert-KL - с батерия
232.35 лв. с ДДС
Daisy FX1200 KL
478.78 лв. с ДДС
Daisy еXpert-KL - стационарен
281.63 лв. с ДДС
TREMOL ZS KL
298.06 лв. с ДДС
Daisy Perfect S-KL - стационарен
291.02 лв. с ДДС
Daisy Perfect S-KL - с батерия
300.41 лв. с ДДС
Daisy Micro C-KL
283.98 лв. с ДДС
DATECS DP-55KL
328.57 лв. с ДДС
TREMOL ZM-KL
291.02 лв. с ДДС
TREMOL S-KL
291.02 лв. с ДДС
25.11.2011

Защо трябва да свързвам касовия си апарат с НАП?

Последните промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства поставят изискване всички фискални устройства да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.
 Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и действащата Наредба Н-18/2006 г. предвиждат осигуряването на дистанционна връзка на всички касови апарати в страната с НАП да стане на няколко етапа. Срокът на първия – за търговците с течни горива, вече изтече на 1 януари 2011 г.

ЗАЩО ДА БЪРЗАМ СЕГА?

Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания в последния момент. Такъв проблем възникна и при спазването на установения в Наредба № Н-18 срок за въвеждането на дистанционна връзка от търговците на течни горива в страната.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА СВЪРЖА КАСОВИЯ СИ АПАРАТ С НАП?

Първо, да проверите дали фискалното устройство, което притежавате, може да бъде модифицирано чрез включване на външен данъчен терминал или ще е необходимо закупуването на ново фискално устройство. Това може да стане от три източника:
1. сервизната фирма, която поддържа фискалното устройство;
2. производителя или вносителя на съответния касов апарат;
3. от интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

На второ място трябва да проверите в какви сронекове сервизната фирма или производителят може да достави и свърже модифицираното или новото устройство.

В КАКВИ СРОКОВЕ СТАВА ТЕХНИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ С НАП?

Осигуряването на дистанционната връзка с НАП естествено изисква време. Информация за срока, в който може да стане смяната на стария с нов апарат или модифицирано устройство, може да получите от сервизната фирма, която обслужва фискалното ви устройство. Периодът варира в зависимост от готовността на доставчика да обслужи заявката ви.
Предвид изключително големия брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани, от НАП съветват да не се чакат крайните срокове, така че да се осигури поетапно и безпроблемно свързване на всички фискални устройства.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО НЕ СВЪРЖА КАСОВИЯ СИ АПАРАТ С НАП?

Неспазването на заложените в Наредба Н-18 срокове неминуемо ще доведе до запечатване на обекти и налагане на глоби и имуществени санкции от страна на НАП. Последното никога не е било цел на Националната агенция за приходите и желанието ни е това да бъде избегнато.