Количката е празна
Промоции
Касов апарат Daisy eXpert 01
179.00 лв. с ДДС
Касов апарат Compact S
189.00 лв. с ДДС
Касов апарат Daisy Compact M
209.00 лв. с ДДС
Договор за поддръжка на фискално устройство за 1 година + такса SIM карта
119.00 лв. с ДДС
02.04.2019

СРОКОВЕ, обявени от НАП

НОВО! ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ПО НАРЕДБА Н-18, ОБНАРОДВАНИ ВДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 26 ОТ 29.03.2019 Г.!

31.03.2019 г.: Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които неползват СУПТО.

29.06.2019 г.: Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. иполучаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрезпортала за електронни услуги на агенцията.30.06.2019 Г.Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, коитоне ползват СУПТО.

30.09.2019 г.: Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващисофтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите сиапарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативнитеизисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискалниустройства, намиращи се в търговския обект.

30.11.2019 г.: Деклариране на информация от всички търговци за използвания СУПТО в НАП.

31.12.2019 г.: Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговскатадейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат всъответствие с изискванията на наредбата.